Sigorta sektöründe yaşanan büyüme, bir çok sigorta şirketinin farklı alternatifleri değerlendirme fırsatı yarattı. Bu gelişmeler ışığında sektörel firmaların bazılarında birleşmeler oldu. Henüz bu akıma dahil olmamış sigorta şirketleri de mevcut olan ürün yapılarını yeniden değerlendirerek farklı çözümler